1313 nm

1313 nm IR DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser         1-500 mW

Single Longitudinal Mode Laser         1-500 mW

Single Longitudinal Mode Laser         (Frequenzy stabilized)


CW Low Noise Laser                                 1-400 mW

CW Low Noise Laser                                 500-1000 mW


CW High Stability Laser                     1-400 mW

CW High Stability Laser                     500-1000 mW


Passively Q-switched Laser                1-5 µJ/1-100 mW

Passively Q-switched Laser                10-20 µJ/1-100 mW