1342 nm

1342 nm IR DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser            1-200 mW

Single Longitudinal Mode Laser            1-200 mW

Single Longitudinal Mode Laser            (Frequenzy stabilized)

Single Longitudinal Mode Laser            300-5000 mW


CW Low Noise Laser                           1-1000 mW

CW Low Noise Laser                           1500-2000 mW

CW Low Noise Laser                           2000-3500 mW

CW Low Noise Laser                           4-6 W


CW High Stability Laser                      1-1000 mW

CW High Stability Laser                      1500-2000 mW

CW High Stability Laser                      2000-3500 mW

CW High Stability Laser                      4-6 W


Actively Q-switched Laser                  1-500 µJ/2-4 W