473 nm

473 nm DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser          1-100 mW

Single Longitudinal Mode Laser          1-100 mW

Single Longitudinal Mode Laser          (Frequenzy stabilized)

Single Longitudinal Mode Laser          1-50 mW


CW Low Noise Laser                           1-300 mW

CW Low Noise Laser                           1-400 mW


CW High Stability Laser                      1-100 mW

CW High Stability Laser                      1-100 mW

CW High Stability Laser                      (Sealing IP65/67)

CW High Stability Laser                      1-500 mW

CW High Stability Laser                      200-350 mW

CW High Stability Laser                      200-500 mW

CW High Stability Laser                      600-5000 mW

CW High Stability Laser                      1-50 mW

CW High Stability Laser                      50-150 mW


Actively Q-switched Laser                 1-50 µJ/1-300 mW 


OEM Laser                                           1-100 mW

OEM Laser                                           1-300 mW

OEM Laser                                           1-500 mW