526.5 nm

526.5 nm DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser          1-50 mW


CW High Stability Laser                       1-100 mW

CW High Stability Laser                       150-400 mW

CW High Stability Laser                       300-1000 mW


Actively Q-switched Laser                   1-20 µJ/1-50 mW


Passively Q-switched Laser                 1-10 µJ/1-50 mW