639 nm

639 nm DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser         1-400 mW

Single Longitudinal Mode Laser         1-400 mW

Single Longitudinal Mode Laser         (Frequenzy stabilized)


CW Low Noise Laser                           1-1000 mW


CW High Stability Laser                      1-1000 mW


Tunable Laser 638-644 nm                 1-40 mW