660 nm

660 nm DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser         1-20 mW

Single Longitudinal Mode Laser         1-20 mW

Single Longitudinal Mode Laser         (Frequenzy stabilized)


CW Low Noise Laser                           1-100 mW

CW Low Noise Laser                           100-400 mW


CW High Stabiliy Laser                       1-100 mW

CW High Stabiliy Laser                       200-400 mW

CW High Stabiliy Laser                       500-1000 mW

CW High Stabiliy Laser                       1000-2000 mW


Actively Q-switched Laser                  2-5 mJ/20-50 W

Actively Q-switched Laser                  10 mJ/100 W


Passively Q-switched Laser                1-2 µJ/1-5 mW

Passively Q-switched Laser                1-5 µJ/1-10 mW