671 nm

671 nm DPSS Laser


Single Longitudinal Mode Laser          1-150 mW

Single Longitudinal Mode Laser          1-500 mW

Single Longitudinal Mode Laser          1-500 mW

Single Longitudinal Mode Laser          (Frequenzy stabilized)

Single Longitudinal Mode Laser          500-800 mW


CW Low Noise Laser                            1-500 mW

CW Low Noise Laser                            1-1000 mW

CW Low Noise Laser                            1000-1500 mW

CW Low Noise Laser                            1500-3000 mW

CW Low Noise Laser                            3-5 W


CW High Stability Laser                       1-100 mW

CW High Stability Laser                       100-300 mW

CW High Stability Laser                       1-200 mW

CW High Stability Laser                       1-200 mW

CW High Stability Laser                       (Sealing IP65/67)

CW High Stability Laser                       1-1000 mW

CW High Stability Laser                       1000-1500 mW

CW High Stability Laser                       1500-3000 mW

CW High Stability Laser                       3-5 W


Actively Q-switched Laser                   1-100 µJ/1-1000 mW


OEM Laser                                            1-200 mW

OEM Laser                                            1-500 mW

OEM Laser                                            1300-3000 mW

OEM Laser                                            3-5 W